രണ്ടെണ്ണം വയറ്റിൽ ചെന്നാൽ ശിവൻ സത്യസന്ധതയുടെ ആൾരൂപമാണ്! 😜

Asianet

1.5 लाख वेळा पाहिला218

    #Shivanjali രണ്ടെണ്ണം വയറ്റിൽ ചെന്നാൽ ശിവൻ സത്യസന്ധതയുടെ ആൾരൂപമാണ്! 😜 അഞ്ജലിയുടെ പരിഹാസത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ ഈ കലിപ്പൻ
    Santhwanam || Mon to Sat at 7 PM || Asianet
    #Santhwanam #Chippy #Asianet #SisterLove #AsianetSerials #MalayalamSerials #RajeevParameshwar #Sreedevi

    रोजी प्रकाशित केले 11 दिवसांपूर्वी

    टिप्पण्या